0935 122 688

  • Queen's Finger
  • King's Finger Hotel
  • Fivitel boutique
  • Fivitel
  • FVG TRAVEL 2
  • FVG TRAVEL
  • IMG_02
  • 2

BICYCLE HIRE

Cho thuê xe đạp miễn phí (tùy vào tình trạng sẵn có) tại Bàn bán tour và tận hưởng sự tự do khám phá vùng nông thôn hấp dẫn quanh Hội An và hơn thế nữa.

Xe đạp miễn phí tại fivitel hội an

Fivitel hội an