0935 122 688

  • Queen's Finger
  • King's Finger Hotel
  • Fivitel boutique
  • Fivitel
  • FVG TRAVEL 2
  • FVG TRAVEL
  • IMG_02
  • 2

DỊCH VỤ GIẶT LÀ

Hãy để chúng tôi chăm sóc tất cả các yêu cầu giặt ủi của bạn. Chi tiết về giá cả được cung cấp trong Danh mục phòng của bạn.