0935 122 688

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • IMG_02

LỄ TỔNG KẾT TẬP ĐOÀN FVG - HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN 2022

"FVG TRAVEL - FVG CONSTRUCTIONS - FVG LAND"

Ngày 12/1/2023, Tập đoàn FVG tổ chức Lễ Tổng kết vô cùng hoành tráng giữa các đơn vị thuộc tập đoàn bao gồm: FVG Travel, FVG Constructions, FVG Land. Tại Lễ Tổng kết, đại gia đình FVG đã cùng nhau nhìn lại những nỗ lực, thành quả và những sự kiện đáng nhớ trong hành trình phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của tập đoàn. Đồng thời hoạch định chiến lược kế hoạch tăng trưởng trong năm 2023.

Ban lãnh đạo Tập đoàn FVG đã ghi nhận và trao thưởng cho các cá nhân có sự cống hiến và nỗ lực vì sự phát triển chung của tập đoàn. Đại tiệc Gala Dinner "Hơn cả một gia đình" mang cả hơi ấm và sự trang trọng đặc biệt, đây cũng chính là dịp mà Tập đoàn FVG tri ân với 11 đối tác đồng hành và hợp tác.