Chính sách quyền riêng tư

16/03/2023
Chính sách quyền riêng tư

FVG Travel cam kết bảo mật sự riêng tư và các thông tin cá nhân của khách hàng và có thể thay đổi chính sách bằng cách cập nhật trang website này.
Thông tin thu thập
•    Họ và tên
•    Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email và số điện thoại
•    Quốc tich và/ hoặc thành phố
•    Các thông tin khác liên quan đến khảo sát khách hàng và/ hoặc các ưu đãi của chúng tôi
Nguồn thu thập thông tin
Khi khách đặt phòng khách sạn, chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ, quốc tịch, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để tiến hành và thực hiện yêu cầu đặt phòng của khách hàng.
Sử dụng và bảo vệ thông tin khách hàng
•    Xác nhận yêu cầu đặt dịch vụ
•    Mời khách hàng tham gia khảo sát về độ hài lòng đối với chúng tôi
•    Gửi cho khách hàng email về các sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt, khuyến mãi và những thông tin khách hàng có thể quan tâm
•    Lưu trữ nội bộ
Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và các thông tin của khách hàng: không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kì bên thứ ba nào khi không có sự cho phép của khách hàng, ngoại trừ đối với các trường hợp đặc biệt như được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để bảo vệ sự an toàn của các khách hàng khác, nhân viên, cộng đồng hoặc tài sản của chúng tôi.
Thay đổi điều khoản bảo mật
Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung những điều khoản này vào bất kỳ lúc nào để đáp ứng sự thay đổi của môi trường pháp lý, yêu cầu kinh doanh, hoặc đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc khách sạn của chúng tôi.