1900 54 54 88

  • Queen's Finger
  • King's Finger Hotel
  • Fivitel boutique
  • Fivitel
  • FVG TRAVEL 2
  • FVG TRAVEL

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁCH SẠN FIVITEL BOUTIQUE ĐÀ NẴNG

03/06/20192916

Khách sạn Fivitel Boutique tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁCH SẠN FIVITEL

03/06/20195067

Fvg Travel tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn và chế độ ưu đãi cực kỳ tốt.