1900 86 66 44

  • Queen's Finger
  • King's Finger Hotel
  • Fivitel boutique
  • Fivitel
  • FVG TRAVEL 2
  • FVG TRAVEL

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁCH SẠN FIVITEL BOUTIQUE ĐÀ NẴNG

03/06/20193219

Khách sạn Fivitel Boutique tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁCH SẠN FIVITEL

03/06/20195528

Fvg Travel tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn và chế độ ưu đãi cực kỳ tốt.