0935 122 688

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • IMG_02

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁCH SẠN FIVITEL BOUTIQUE ĐÀ NẴNG

03/06/20193894

Khách sạn Fivitel Boutique tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁCH SẠN FIVITEL

03/06/20196787

Fvg Travel tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn và chế độ ưu đãi cực kỳ tốt.