Quy định về thanh toán

16/03/2023
Quy định về thanh toán

✤ Quy định về thanh toán
Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho giao dịch đặt dịch vụ trên website: https://fvgtravel.com.vn
- Thẻ ATM các ngân hàng trong nước (nội địa)/Internet banking: Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).
- Thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế, thẻ trả trước quốc tế: Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước Visa, Master, JCB, American Express của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành. Giao dịch phải được ghi nhận cấp phép thành công do đúng hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).


✤ Hướng dẫn Khách hàng có nhu cầu nhận hóa đơn dịch vụ
- Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn liên hệ tại Quầy vé/ Quầy lễ tân để được hỗ trợ.
- Để xuất hóa đơn Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin gồm: Số Booking đặt dịch vụ, tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ email nhận hóa đơn.
- Thời gian tiếp nhận xử lý yêu cầu xuất hóa đơn: Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm Quý khách hàng “Giao dịch thành công”. Chúng tôi sẽ từ chối xuất hóa đơn với các khách hàng gửi yêu cầu sau khoảng thời gian trên.